logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych regulują przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu niedozwolonego oraz o umowie ubezpieczenia. Zgodnie z art. 4421 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednocześnie przepis ten stanowi, iż termin przedawnienia nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Na przedawnienie roszczeń wpływ ma charakter szkody (szkoda wynikła ze zbrodni lub występku – przedawnienie wynosi dwadzieścia lat), wiedza na temat sprawcy (szkoda na osobie) oraz wiek uprawnionego (niepełnoletność). Zgodnie z art. 819 § 1 k.c. roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem okresu trzech lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przy czym bieg terminu przedawnienia przerywa otrzymanie oświadczenia ubezpieczenia o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.


Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93).

 

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG