logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Separacja

Separacja została przez ustawodawcę ukształtowana jako swoista alternatywa dla pozwu rozwodowego, która umożliwia podjęcie starań o utrzymanie związku małżeńskiego. Orzeczenie separacji jest dopuszczalne w sytuacji, kiedy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a więc różnica pomiędzy rozwodem a separację dotyczy braku istnienia przesłanki trwałości rozkładu pożycia. W wypadku, gdy jeden z małżonków reprezentowany przez adwokata wnosi o orzeczenie separacji, orzekając o separacji sąd stwierdza, że istnieje możliwość powrotu do wspólnego pożycia. W postępowaniu separacyjnym Sąd bierze pod uwagę nie tylko brak fizycznego związku między małżonkami, ale także brak więzi emocjonalnych i związków gospodarczych. Tak samo jak przy orzeczeniu rozwodu, w tym postępowaniu Sąd ma na względzie dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków i zasady współżycia społecznego. Kancelaria adwokacka przygotowuje także pisma zawierające żądanie orzeczenia separacji na zgody wniosek małżonków. Istnieje także możliwość wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie separacji gdy drugi z małżonków żąda rozwodu. Po orzeczeniu separacji można wystąpić w powództwem o rozwód na zasadach ogólnych. Sądem właściwym do orzeczenia w sprawie o separację jest Sąd Okręgowy. Opłata od pozwu w chwili obecnej wynosi 600 złotych. W przypadku zgodnego wniosku małżonków o orzeczenie separacji opłata wynosi 100 zł.


Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59); Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG