ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Nasza oferta

Jakub Kamiński

Kancelaria Adwokacka Jakuba Kamińskiego kieruje ofertę do:

 • klientów indywidualnych – osób fizycznych,
 • przedsiębiorców indywidualnych
 • podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Proponujemy następujące formy współpracy:

 • doradztwo prawne w formie porad prawnych
 • wykonywanie opinii prawnych i analiz,
 • przygotowywanie projektów umów i pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i organami administracji,
 • stała obsługa  przedsiębiorców indywidualnych i spółek prawa handlowego,
 • stała obsługa prawna stowarzyszeń i organów samorządowych.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zależności od potrzeb Klienta poprzez:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych, w tym za pośrednictwem Internetu,
 • sporządzenie pisemnych opinii prawnych,,
 • sporządzenie pism procesowych,
 • doradztwo w ramach prowadzonych negocjacji, w toku postępowań polubownych i mediacji,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Pro bono

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Jakuba Kamińskiego podejmuje się działań o charakterze Pro bono, m.in. wspiera działania lokalnych organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego – fundacji i stowarzyszeń.  Uczestniczymy periodycznie w akcjach udzielania darmowych porad organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką wspólnie z Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu.

Zapraszamy do Kontaktu z Nami