ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Windykacja

Jakub Kamiński

Windykacja

Kancelaria Adwokacka Jakuba Kamińskiego prowadzi windykację sądową należności od podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.
Zajmujemy się obsługą przedsądową wierzytelności i dochodzeniem należności przed sądami powszechnymi. Dzięki nam szybko i skutecznie odzyskasz pieniądze od dłużników, a także zabezpieczysz swoje należności, nie tracąc przy tym partnerów handlowych. Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń finansowych zarówno w postępowaniach o zapłatę należności, jak również w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, którzy rozporządzili majątkiem w celu pokrzywdzenia wierzycieli (skarga pauliańska). Reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami egzekucyjnymi (prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych) a także występujemy przed organami ścigania w sprawach o przestępstwa związane z obrotem gospodarczym (nadużycia, niegospodarność, wyłudzenia, oszustwa finansowe itp.).
W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki oraz dbałości o interesy Klientów. Pomagamy Klientom w wyborze optymalnych sposobów odzyskiwania należności, a przy tym jesteśmy elastyczni w zakresie form rozliczeń finansowych za świadczone usługi.


Dzięki nam zyskujesz ochronę prawną pozwalającą na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych oraz skuteczność w dochodzeniu roszczeń finansowych