ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo gospodarcze

Jakub Kamiński

Prawo spółek

  • Zakładanie spółek
  • Windykacja wierzytelności
  • Umowy w obrocie gospodarczym
  • Prawo przewozowe

 

Kancelaria zajmuje się stałą obsługą prawną spółek prawa handlowego w ramach bieżącej działalności, reprezentacją spółek przed sądami i organami administracji, doradztwem w zakresie negocjacji gospodarczych, a także redagowaniem projektów umów oraz opinii prawnych.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, redagowaniem umów dotyczących udziałów i akcji w spółkach – umowy sprzedaży, zastawu, umowy przedwstępne.

Kancelaria świadczy usługi doradcze przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz reprezentuje Klientów w sporach sądowych między spółkami a członkami organów, dotyczących wyłączenia wspólnika, zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników oraz dokumentacji wewnętrznej spółek.
Kancelaria przewiduje indywidualne zasady rozliczeń pakietowych z podmiotami zainteresowanymi stałą obsługą prawną.