ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo karne

Jakub Kamiński

Prawo karne

  • Przestępstwa w ruchu drogowym
  • Posiadanie narkotyków
  • Przestępstwa gospodarcze i przeciw mieniu
  • Prawo karne skarbowe
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się obroną w sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego (w toku śledztwa i dochodzenia) oraz przed sądami wszystkich instancji – sprawy karne rozpoznawane przez wydziały karne sądów rejonowych i sądów okręgowych oraz przed Sądem Najwyższym.

Dotyczy to spraw karnych o występki i zbrodnie, w szczególności sprawy związane z przestępstwami przeciwko mieniu takie jak kradzieże oraz przestępstwa związane z posiadaniem i handlem narkotykami, grozby karalne, jazda po spożyciu alkoholu.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wydanie wyroku łącznego, w toku postępowania wykonawczego tj. sprawy dotyczące wniosków o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny, zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych, zatarcie skazania.

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się także pomocą prawną osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Kancelaria przygotowuje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentuje interesy pokrzywdzonego w toku śledztwa i dochodzenia, występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz w charakterze oskarżyciela prywatnego (sprawy karne z oskarżenia prywatnego).
 

Kancelaria adwokacka Jakuba Kamińskiego podejmuje się też prowadzenia spraw karnych-gospodarczych i karnych-skarbowych.