ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo nieruchomości

Jakub Kamiński

Prawo nieruchomości

  • Umowy dotyczące nieruchomości
  • Prawo budowlane
  • Służebności
  • Prawo spółdzielcze
  • Sprawy lokatorskie
  • Ochrona posiadania i sprawy o eksmisję
  • Księgi wieczyste i hipoteka

Kancelaria Adwokata Jakuba Kamińskiego zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości, w tym z zakresu prawa lokalowego, prawa budowlanego i spółdzielczego.

Obszar działania Kancelarii obejmuje wszelkie zagadnienia prawne związane z własnością, posiadaniem i dysponowaniem nieruchomościami, w tym kwestie obrotu nieruchomościami, ich użytkowania, najmu i dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, wywłaszczenia i zasiedzenia nieruchomości, a także sporów sądowych i postępowań administracyjnych, które mogą wystąpić w toku realizacji inwestycji.

Opiniujemy umowy deweloperskie i umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy. W ten sposób nasi Klienci mają pewność, że zawarta umowa nie okaże się dla nich niekorzystna i nie będą z tego tytułu ponosić niepotrzebnych kosztów. Dotyczy to także umów najmu i dzierżawy, w tym także umów najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

Doradzamy w kwestiach związanych z niedotrzymywaniem umów, możliwości uzyskania odszkodowania, odzyskania kaucji, możliwości rozwiązania umów przed ich upływem oraz roszczeń związanych ze zwrotem przedmiotu najmu.

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych, w tym kwestii niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).

Kancelaria prowadzi także sprawy najemców lokali komunalnych oraz sprawy o eksmisję i naruszenie posiadania.