ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo nieruchomości

Jakub Kamiński

Szukasz prawnika specjalizującego się w sprawach dotyczących nieruchomości?

Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński oferuje pomoc prawną w zakresie następujących kwestii dotyczących prawa nieruchomości, prawa spółdzielczego i prawa lokalowego.

 

Umowy dotyczące obrotu nieruchomościami

Przygotowanie dokumentacji i opiniowanie umów

 • Umowy deweloperskie
 • Umowy przedwstępne
 • Umowy sprzedaży nieruchomości
 • Umowy najmu i dzierżawy
 • Umowy dotyczące wynajmu powierzchni handlowych w galeriach handlowych
 • Umowy ustanowienia służebności
 • Umowy dożywocia
 • Umowy darowizny nieruchomości
 • Umowy o kredyt hipoteczny

 

Doradztwo prawne w sprawach dotyczących nieruchomości:

 • Zniesienie współwłasności (link z przesunięciem na dół)
 • Sprawy rozgraniczeniowe
 • Prawo lokalowe
 • Spory z wykonawcami
 • Spory z najemcami
 • Zmiany wysokości czynszu
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Służebności
 • Najem i dzierżawa
 • Eksmisja lokatorów
 • Użytkowanie wieczyste
 • Uzgodnienie treści ksiąg wieczystych
 • Zarząd nieruchomością
 • Spory współwłaścicielskie
 • Sprawy geodezyjne
 • Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne

 

Prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości:

 • Sprawy o zasiedzenie
 • Sprawy o dział spadku
 • Sprawy o zniesienie współwłasności
 • Sprawy o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego
 • Sprawy o podział majątku wspólnego
 • Sprawy dotyczące wykonywania służebności
 • Sprawy dotyczące zwrotu darowizny
 • Sprawy o eksmisję (opróżnienie lokalu)
 • Sprawy dotyczące uzgodnienia treści ksiąg wieczystych
 • Sprawy o naruszenie i przywrócenie posiadania
 • Ustanowienie drogi koniecznej i ustanowienie służebności przesyłu
 • Egzekucja z nieruchomości
 • Spory sądowe dotyczące wykonania umów o roboty budowlane, umów deweloperskich i dotyczące umów kredytowych

 

 


Umowy deweloperskie

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadziła nowe zasady dotyczące zawierania umów z deweloperami. Obecnie umowa zawierana przed nabyciem nieruchomości jest spisywana według ściśle określonych reguł i winna zawierać szereg postanowień wskazanych przez przepisy ustawy. Dzięki temu zwiększona została ochrona konsumenta jakim niewątpliwie jest nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W przypadku podjęcia decyzji o kupnie nieruchomości, przed zawarciem umowy warto doradzić się prawnika, czy umowa ma właściwą formę, czy zawarto w tej wszystkie prawem określone zapisy, a przede wszystkim, czy umowa jest dla przyszłego nabywcy korzystna. Mieszkanie czy dom zawsze oznaczają bowiem spory wydatek. Należy zadbać nie tylko o lokalizację, ale też o właściwą ochronę prawną na wypadek ewentualnych roszczeń wobec dewelopera. Pamiętaj, że deweloperzy są profesjonalnymi uczestnikami rynku. Posiadają prawników, którzy przygotowują dla nich projekty umów. Jako nabywca powinieneś dbać o swoje interesy. Każda umowa powinna uwzględniać interesy obu stron umowy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kamiński specjalizuje się w doradztwie dotyczącym umów z deweloperami. Opiniuje projekty umów, udziela porad prawnych w zakresie postanowień umownych w umowy deweloperskich, a także opiniuje inne umowy dotyczące nabywania nieruchomości przez osoby prywatne. Opracowanie opinii może dotyczyć umów przedwstępnych a także umów z wykonawcami.

Zadbaj  o swój interes. Zgłoś się po opinię dotyczącą umowy przed podpisaniem umowy.

 


Umowy przedwstępne

Umowy przedwstępne zawierane przed nabyciem nieruchomości stanowią wyjątkowo istotną grupę umów z uwagi na ich konsekwencje prawne. W umowach przedwstępnych określa się bowiem podstawowe założenia dotyczące umów definitywnych takie jak przedmiot sprzedaży, cena itp. Umowa przedwstępna to także najczęściej umowa wiążąca się z przekazaniem określonych środków finansowych na poczet ceny. Najczęściej więc w umowie przedwstępnej pojawia się zapis o zaliczkę i zadatku. Umowy przedwstępne zawierane są w zwykłej formie pisemnej i formie aktu notarialnego.

Niezależnie od formy umowy przedwstępnej warto przed zawarciem umowy skonsultować projekt umowy z adwokatem. Prawnik jest w stanie ocenić, czy proponowane postanowienia umowne zabezpieczają interesy każdej ze stron umowy, a także jakie wiążą się konsekwencje w razie niezawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W razie niewykonania umowy przedwstępnej często ujawniają się spory między stronami, podobnie jak w przypadku niewywiązania się z umów sprzedaży nieruchomości.

Adwokat Jakub Kamiński zaprasza do zapoznania się z ofertą kancelarii w zakresie opiniowania umów. W przypadku nabywania nieruchomości skorzystanie z usługi prawnej może ustrzec od poważnych konsekwencji finansowych.

Dowiedz się więcej. Skontaktuj się z kancelarią przed podpisaniem umowy.

 

 

Zniesienie współwłasności

Kancelaria oferuje fachowe doradztwo prawne dla osób, które mają problemy związane z nieruchomościami, w tym w zakresie podziału nieruchomości. Obejmuje to sprawy z wniosku o zniesienie współwłasności lokalu czy gospodarstwa rolnego, dział spadku czy podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość lub udział w nieruchomości.

 

 Skontaktuj się z kancelarią już dzisiaj – tel. 605 573 344 lub 56 621 00 51.