ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo spadkowe

Jakub Kamiński

Prawo spadkowe

  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • Sprawy o zachówek

 

Prawo spadkowe reguluje kwestie przejścia uprawnień i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Pomoc adwokata w sprawach spadkowych obejmuje doradztwo prawne odnośnie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci – kwestie podatkowe, możliwości ustanowienia spadkobierców, sporządzanie oświadczeń woli na wypadek śmierci, formułowanie poleceń i zapisów, ustanawianie wykonawcy ostatniej woli itd.

Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Zajmujemy się sprawami roszczeń osób pominiętych przez spadkodawcę. Przyjmujemy zlecenia reprezentowania Klientów w sporach sądowych wynikających z dziedziczenia, w tym w sprawach sądowych dotyczących kwestionowania ważności testamentu (wniosek o unieważnienie testamentu, podważanie ważności testamentu) i sprawach o zachowek.

Doradzamy w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe – udzielamy porad odnośnie możliwości przyjęcia i odrzucenia dziedziczenia i ochrony majątku ewentualnych spadkobierców przed wierzycielami spadkodawcy.