ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Posiadanie narkotyków

Jakub Kamiński

Kancelaria adwokata Jakuba Kamińskiego ma doświadczenie w reprezentowaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przepisy karne Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sankcjonują odpowiedzialność karną za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej jak też wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych,

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną także przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Stanowi występek karny wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej. Oraz uczestniczenie w obrocie. Zgodnie z art. 56 Ustawy, kto, wbrew przepisom art. 33-35, art. 37, art. 40 i art. 40a, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, słomę makową lub nowe substancje psychoaktywne albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Na zasadzie art.  58 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ścigane jest udzielanie innej osobie środka odurzającego oraz nakłaniane do użycia środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej.

Reprezentujemy w sprawach dotyczące tzw. dopalaczy, posiadania środków odurzających.

Zgodnie z art. 61 Ustawy, czynami zabronionymi są czynności dotyczące prekursorów lub nowych substancji psychoaktywnych, w tym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, dokonywanie przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewożenie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywanie, posiadanie, przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu prekursorów lub nowej substancji psychoaktywnej.

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się obroną w sprawach o posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zarówno w sytuacji posiadania nieznacznych ilości środków odurzających na tzw. własny użytek, jak również posiadania znacznych ilości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na własny użytek sprawcy, istnieje możliwość umorzenia postępowanie karnego.

Kontakt z adwokatem (Rejestracja klientów)– tel. 605 573 344 lub 56 621 00 51.