ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo ubezpieczeniowe i finansowe

Jakub Kamiński

Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński oferuje usługi prawne w zakresie prawa cywilnego związane z umowami ubezpieczeniowymi, w szczególności w zakresie umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, polis ubezpieczeniowych na życie, majątkowych umów ubezpieczeniowych oraz w zakresie prawa bankowego związanego z realizacją umów z instytucjami finansowymi – bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych itp.

Zajmujemy się zarówno ubezpieczeniami majątkowymi jak i ubezpieczeniami osobowymi. Prowadzimy doradztwo w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeń, doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przygotowywanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz reprezentacjami w sprawach odszkodowawczych na etapie przedprocesowym (w postępowaniu likwidacyjnym) i na etapie sądowym. Doradzamy podmiotom prowadzącym działalność agencyjną na rzecz ubezpieczycieli, udzielamy porad w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, opiniujemy umowy ubezpieczenia, prowadzimy sprawy o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych.

W zakresie naszych usług stosujemy akty prawne dotyczące prawa ubezpieczeniowego, w tym Kodeks cywilny, Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

W ramach kancelarii doradzamy również klientom banków oraz innych instytucji finansowych. Opiniujemy umowy kredytowe, zajmujemy się kwestiami postępowań egzekucyjnych i sanacyjnych.

Kontakt z Kancelarią Adwokacką – tel +48 56 621 00 51/+48 605 573 344