ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Postępowanie egzekucyjne

Jakub Kamiński

Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński zajmuje się windykacją wierzytelności także na etapie postępowania egzekucyjnego. Reprezentuje strony przed komornikami sądowymi, a także przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi.

Masz wyrok lub nakaz zapłaty a nie możesz wyegzekwować należności?

Zgłoś się po poradę prawną. Niezwłocznie ustalimy jakie są możliwości prawne.

Skorzystaj z przysługujących Ci praw m.in. Skargi Pauliańskiej.

Kancelaria doradza w kwestiach dotyczących Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Działamy w toku egzekucji świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych. W ramach egzekucji świadczeń pieniężnych prowadzimy egzekucję z: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności i innych praw majątkowych, nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości, użytkowania wieczystego lub ze statków morskich. W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych natomiast pomagamy przeprowadzić wydanie rzeczy ruchomej, wydanie nieruchomości, statku albo opróżnienie pomieszczenia, wykonanie czynności, którą za dłużnika może wykonać inna osoba, wykonanie czynności, której inna osoba od dłużnika nie może wykonać i której wykonanie zależy od jego woli, zaniechanie pewnej czynności lub nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela, zniesienie współwłasności nieruchomości na drodze sprzedaży publicznej.

 

Kontakt z Kancelarią Adwokacką – tel. 56 621 00 51 lub 605 573 344