ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jakub Kamiński

Rozwód i separacja

Sprawy alimentacyjne o kontakty z dzieckiem i prawa rodzicielskie

Pochodzenie dziecka 

Adopcja opieka i kuratela 

Sprawy majątkowe

 

Rozwód i separacja

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa małżeńskiego, w szczególności powództw o rozwiązanie małżeństwa. Obszar działania kancelarii to w szczególności:

 • rozwód z orzekaniem o winie bądź bez orzekania o winie stron
 • separacja na wniosek małżonka oraz separacja na zgodny wniosek obu stron
 • sprawy rozwodowe wraz z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub jednego z małżonków
 • sprawy o rozwód z cudzoziemcami
 • sprawy rozwodowe wraz z podziałem majątku
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

 

Sprawy alimentacyjne, o kontakty z dzieckiem i prawa rodzicielskie

 Adwokat Jakub Kamiński reprezentuje klientów pozwanych o alimentów oraz osoby dochodzące roszczeń alimentacyjnych. Staramy się uzyskać możliwie jak najszybsze zapewnienie środków finansowych do utrzymania dziecka czy współmałżonka. Prowadzimy sprawy o podwyższenie lub obniżenie renty alimentacyjnej. Kancelaria prowadzi sprawy o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. Kancelaria prowadzi:

 • sądowe sprawy o ustalenie alimentów na rzecz dzieci bądź małżonka
 • sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • sprawy dotyczące żądania ustania obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o przyznanie, ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

Pochodzenie dziecka

Kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami przed sądami rodzinnymi:

 • o ustalenie ojcostwa lub  macierzyństwa
 • o uznanie dziecka
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o unieważnienia uznania dziecka
 • z wniosku o zmianę nazwiska

 

Postępowania dotyczące adopcji, opieki i kurateli

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne odnośnie spraw :

 • o przysposobienie
 • o ustanowienie opieki
 • o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie
 • o ustanowienie kuratora
 • sprawy sądowe o czyny karalne nieletnich

 

Sprawy majątkowe

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się reprezentacją w sprawach:

 • o podział majątku wspólnego
 • o ustalenie nierównych dorobków w majątku wspólnym
 • o zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • dotyczących majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej)
 • o przymusowe zniesienie wspólności ustawowej